Janów Lubelski

« Powrót
Janów Lubelski

          Janów Lubelski to miasto historyczne, położone w Małopolsce, w ziemi lubelskiej, którego początki sięgają XII wieku a właściwy rozwój rozpoczyna się 21 lipca 1640 roku, kiedy król Władysław IV podpisał przywilej lokacyjny. Wraz z otrzymaniem prawa miejskiego Janów dostał przywileje i herb, który przedstawia Najświętszą Marię Pannę.

         Początkowo Janów nazywał się "Biała". Data zmiany oraz powód nie do końca jest znany...może Katarzyna Zamoyska chciała uczcić urodzenie syna poprzez utworzenie nazwy miasta od jego imienia? a może to sam Zamoyski dokonał zmiany na pochodzącą od jego imienia nazwę „Janów”?

          W 1660 roku sprowadzono do Janowa dominikanów, którzy objęli ufundowany przez Zamoyskiego kościół i klasztor.

          Murowany, trójnawowy, bazylikowy--jest pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Łaskawej. Jest on kopią wizerunku z kościoła Santa Maria Maggiore w Rzymie.

           Obraz w bizantyńskim stylu przedstawia Matkę Boską obejmującą prawą ręką dzieciątko Jezus, które trzyma na lewym przedramieniu. Rysy twarzy Matki Bożej są mało ożywione, a welon zasunięty nieco na czoło. Duże, pogodne oczy skierowane na pielgrzymów. Maryja lekko pochylona nad Synem"patrzy w Świętej zadumie w dal, równocześnie wzrok Jej przenika w głąb twej duszy, że oprzeć się temu wejrzeniu nie zdołasz".

           Obraz, jako cudowny, otoczony kultem--przed którym wymodlono wiele łask i cudów, zaprasza!